Loading...
Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Etkili Anne Baba Eğitimi içeriğinde, anlayışla dinleme ile çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmelerini ve kendi sorunlarını çözebilmelerini sağlayan bir felsefe yatıyor. Böylece, dürüstçe iletişim kurularak çocukların istek ve ihtiyaçlarını paylaşması ve istenmeyen davranışlarla başa çıkılabilmesi sonucuna ulaşılıyor. Problemleri adaletli çözme akışı ile Anne-Baba ve çocuğun ihtiyaçları kesişmiş oluyor. Değerlerine saygıyla paylaşma da eklendiğinde, anlaşma ve kabullenme oranı artıyor.

Bu atölye çalışmamızda aile tutum yapısına bakılıyor ve değişim noktaları tespit ediliyor. Emir vermek, ahlâk dersi, nasihat, övme, analiz etme, yatıştırma, mantık kullanma, sorgulama, eleştirme, kaçınma, tehdit etme kavramları sınıfta her ailenin yapısı içinde ayrı ayrı inceleniyor.

3 gün süren bu müthiş sınıfta buluşmak dileğiyle…

*3 gün süren bu eğitimimizin ilk günü 17 Şubat, ikinci günü 18 Şubat, üçüncü günü de 24 Şubat tarihinde gerçekleşecektir.

Go to Top