Evren; ışık olarak bildiğimiz özgün ve ebedi enerjiden doğar.
Kaynağını da, bir atomun parçacığını titreştiren ve Güneş Sistemi’ni bir arada tutan aynı kuvvetten alır.

Yaşadığımız dünyada bir kısmını bildiğimiz, bir kısmı ile ilgili ise henüz hiç farkında olmadığımız bir akış var. Bu alanlar içinde gelişen konvansiyonel , spritüel bilgiler ve teoriler bulunmakta. Access Consciousness ana felsefesini ve kuantum tekniği ile tasarlanan alt yapısını anlatabilmek için önce bu tanımlara bakılmalı. Kuantum fiziği evrende her şey sadece enerjiden oluşmaktadır diyor.

Bütün evren atomlardan oluşur ve sürekli birbirlerine çarpma ve dağılma sürecinde hareket eder. Dolayısıyla kuantum akışının çıktısı da OLASILIKLAR durumudur. Olasılıkları yaratan da evreni oluşturan da bilinçtir. Evrendeki en büyük enerji de düşünce enerjisidir; kısacası, bizler düşüncelerimizle hayatımızı değiştirip yeniden yapılandırabiliriz!

Neyi algılıyorsak hangi frekansta titreşiyorsak, alfa ve beta isimli beyin dalgalarının yarattığı etkinin niteliği nasılsa, yaratımlarımız da bununla doğru orantılıdır. Beta dalgalarını heyecanımız arttığında veya dış faktörlerce fazlaca uyarıldığımızda yaymaya başlarız. Konuşma sırasında, tartışma çıkarsa, gerginlik oluşursa beta artar. Alfa dalgaları da, rahatlayınca, tamamen sakin olduğunuzda devreye girer. En güçlü ve en sağlıklı dalgadır. Alfa, bilinç ile bilinçaltı arasında köprü gibidir.

Bu bilimselliğin arkasında, bir mucize şeklinde, insanların farkında olarak ya da olmadan hayatlarına ve bedenlerine kilitledikleri, bloke ettikleri milyarlarca blokajın enerjisel açılımını sağlayan ve kuantum fiziği temel alınarak yaratılan Access Consciousness Proses dünyası bulunuyor.

Duygularımızı ifade ederken ve dışa vurumu sırasında kendimizi tanımlarken kullandığımız yol, kelimeler. Seçtiğimiz kelimeler ise farkındalık seviyemizin ipuçları haline geliyor. O yüzden aslında yaşadığımız hayatın kalitesini kullandığımız kelimeler oluşturuyor.

Access dünyasında duygu ve davranış kalıplarının değişimi için kelimelerin gücünü kullanan araçlardan birisi;

Proses’tir!

Bunu bir yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Endişe ve kaygı üzerine aileden gelen binlerce davranış kalıbı, bilgi ve düşünce yapısına sahipsiniz diyelim. Dolayısıyla büyürken kurguladığınız hayat sadece endişe ve kaygı üzerine kurulu çünkü ana kodunuz bu. Bunun devamı olarak da cesur, özgüvenli ve parlayan bir beden dilinizin olması mümkün değil. Seçimlerinizi yaparken de hayatta tamamen bilinçaltı kodlarınızla işliyorsunuz. Bunun kod çözümü ya da tüm bununla ilgili her şeyi ortaya çıkarmak için bir proses yarattığımızda şöyle bir içerikle soru yaratıyoruz, hazırlıyoruz: 

Hayata başladığın noktadan itibaren, ailen, çevren, arkadaşların, gözlemlerin, bilgilerin, öğretilerin, beden dilin, bakış açıların, yargıların, sözlerin, davranışların, seçimlerin, farkındalıkların, sana aşılanan tüm bilgiler, senin bilinçaltında kodlanan tüm duygu, düşünce ve his kodları ve bunların yaratımı ile ilgili ENDİŞE – KAYGI konusunda neyi hayati kıldın ki; bu seni sahip olduğun hayatta başkasına ait bir hayatı yaşamaya zorluyor. Kendin olmanı yok ediyor? Bununla ilgili ortaya çıkan her şeyi yıkıp yaratımını iptal eder miyiz?

Right and wrong, good&bad, poc&pod, all9, shorts, boys and beyonds.

–  Access Consciousness temizleme cümlesi –

Yaratılan prosesler, genellikle kişinin tüm hayatı incelenip, bilinçaltı koduna bakılarak oluşturuluyor. Bu bilgileri de kişiye “Hayatının neye benzemesini isterdin?” sorusunu sorarak verdiği cevapları bir zincir halinde soruya dönüştürerek gerçekleştiriyoruz. Böylece hem bilinçaltına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz hem de oraya giderken yarattığı tüm sıkışık alanlardaki enerjileri açığa çıkarıyoruz. Proses arkasından söylediğimiz temizleme cümlesi ise tüm bu ortaya çıkan enerjilerin temizlenmesi ve yıkımı için söylediğimiz bir araç.

Tam da bu noktada Access Consciousness’ın (Bilince Erişim) felsefesi devreye giriyor. Access’te bilinç, yargı olmaksızın her şeyi kapsar. Kendinizi gerçekte olduğunuz varlık olarak tanımaya ve kendinizin ötesinde bir yaşam yaratmaya yardım eder. Sonsuz bir varlık olarak her zaman her şey mümkündür ve tüm seçim size aittir. Sonlu bir varlığın eğilimi, düşünceler, hisler ve duygulardan işlev yapmaktır. Access, bilinci, düşüncelerinizin, hislerinizin ve duygularınızın kutupluluğundan, hapsinden, koşullandırmasından ve sınırlamasından sizi özgür bırakmak ile ilgilidir.

Bir şeyleri anlamaya çalıştığınızda başkalarının bakış açılarına çekilirsiniz. Şefkat ve sempati yargı gerektirir. Empati kurduğunuzda başka birinin realitesini üstlenirsiniz ve orada artık sizden eser yoktur. Yardım etmek bir başkası karşısında üstün olduğunuzu düşünmektir. Böylece bir şeylere katkıda bulunmaya zorlanırsınız. Seçim sırası seçimsizlik getirir. Yukarıda saydığımız öğelerden hiçbiri bilinç olma halini kapsamaz. Sadece bu realitenin “KURTARICI” rolüne soyunmaktır.

Bir gün boyunca süren Mucizenin Adı: Access ile kuantum düşünce yapısının ve kelimelerin değiştirme gücünü öğreten, eğitim ardından ise sadece sizin ihtiyaçlarına yönelik prosesler geliştirilecek bu mucizevi eğitime sizi de bekleriz…

“Dünyanın olanakları için ne kadar önemli olduğunuzu kavramanız için ne gerekir?”

–  Gary Douglas –