Zaman ve İletişim… İkisini de kolaylıkla yönetebiliyor musunuz?
Yoksa kontrol çoktan onların elinde mi?

Her daim hayatımızda konu olan bir konu ZAMAN… Bazen yetmediğinden bazen yönetemediğimizden bazen ise kavramının içeriğinden gündeme oturan bir ihtiyaç. Tanımlayalım dersek; zaman veya vakit, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir sürekliliktir.

Kavramın açıklaması, bugünün bilgisi ile hala kanıtlanamayan ve tartışmaya açık pek çok bakış açısına yer veriyor. Ünlü filozof ve teolog St. Augustine’in şu sözlerinden daha ileri bir noktaya varabilmiş değiliz: “Zaman nedir? Kim bu kavramı kolayca ve kısaca açıklayabilir? Kim kendisiyle olan ilişkisini ifade edebildiği ölçüde zamanı bir düşünce sistemiyle kavrayabilir? Hayatımızın günlük akışı içinde zamandan daha iyi bildiğimiz ve tanıdığımız hangi şeyin ismini daha çok zikrederiz? Ondan bahsettiğimiz zaman onu anlıyoruz veya başkasıyla konuşurken ismini duyduğumuzda da anlıyoruz. Peki, öyleyse nedir zaman? Eğer kimse sormazsa biliyorum; fakat bana sorma ihtimali bulunan birine açıklamaya kalktığımda, bilmiyorum.”

Evrende sahip olduğumuz en değerli ve yegâne kaynak. Zaman depolanamaz, saklanamaz, biriktirilemez, satılamaz, satın alınamaz, devredilemez, geri döndürülemez, ileri sarılamaz…Ama yönetilmesi öğrenilebilir. Bütün ihtiyacımız hayatımızın akışının her alanında farkındalık geliştirip önceliklerimizi belirleyip tüm planlamayı buna göre yapmak.

İş yönetiminde, sosyal hayat akışında, harcanan zamanın analizine bakıp nelerin yer değiştirmesi, nelere daha az zaman ayırılması, delegasyon ve doğru planlama yapılması ile ilgili tespitlerin arkasından yeni düzenlemenin organizasyonunu yapacağız.

Plansızlık, kararsızlık, biyoritminize hakim olmamak, zamanın doğru kullanılamaması sonucu ortaya çıkan aşırı saat harcamaları, kişisel tutum ve davranışlar, tartışma ve çatışma için harcanan zaman aralıkları… Tüm bunların tespit edilmesi ve yeniden organize edilmesi ile gelen farklı hayat ritminiz…

Zamanın akışına kapılmadan, kontrol etmeyi öğreneceğiniz bu bir günlük eğitime sizleri de bekliyoruz…

“Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır.”

– Carl Jung  –