Eğitimi tasarlarken içerik olarak holistik (bütünsel) bir yaklaşım içinde kaldık. İsim aşamasında en doğru ismin bu olduğuna karar vermekle beraber, ilk bakışta sadece kurumsal hayata yönelik bir tasarım gibi dursa da değil. Aslında tüm hayatımızı etkileyebilecek bir eğitim. Var olan her yapının bir yönetimi, yöneticisi/yöneticileri vardır.  Değerli yönetim bilimci Peter Ferdinand Drucker’ın deyişiyle   “Verimlilik, işleri doğru yapmaktır. Etkinlik ise doğru işleri yapmaktır.” Bu sınıf içinde “yönetim” ve “yönetici” kavramlarını ele alıp herkesin bakış açısını ortaya koyduktan sonra; planladığımız akış ile bir başkasının hayatında “yönetimi sergileyebilmek” ve “yönetici olarak var olmanın şifresine sahip olmak” adımlarını gerçekleştireceğiz.

Yönetim kelimesi tam ifade edilmek istendiğinde ortaya çıkan tanım şöyle; “bir grup ya da ekip çabası vasıtası ile tek başına ulaşılamayacak hedeflere ulaşmak ihtiyacı”. Amaç ise, kaynakların koordinasyonu yoluyla örgütsel amaçlara ulaşmak. 

Yine değerli yönetim bilimci Peter Ferdinand Drucker’a göre  “Yönetici, astlarının potansiyelini ortaya çıkarmalıdır. Hatta, onlar sayesinde iş gören değil, astlarının performansından sorumlu olan kişidir.”

Göz kamaştırıcı bir tanım, günümüzde “uygulama gerçekleşmesi sorgulanır” seviyede olan bir yaklaşım. Var olan yapının yürütülmesi koordinasyon, farkındalık ve özgüven dinamiklerini içinde barındıran bir yapı. Kişilerarası rol, bilgi temini ve karar vermek yöneticinin temel alanları.

Tüm bu anlattıklarımızı interaktif rol-model akışlarla, oyunlarla, küçük testlerle ve kişi temelinde olmak üzere uygulayabileceğimiz bir içerik. Umarım beraber yeni tecrübe ve bilgilerle, yeni bir sayfa açarız…

“Etkin olmak bir disiplindir ve bütün disiplinler gibi, öğrenilebilir. Etkin yönetici olarak doğulmaz, etkin yönetici olunur.”

– Peter F. Drucker –