Bana göre hayatın ve yaşamın sırrı iletişim. Teorik tanımına bakarsak ‘’Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir anlam kazandırma süreci” olarak ifade edilebilir.

Doğduğumuz günden itibaren her an öğrendiğimiz bir yetenek. Herkesten, her şeyden, doğadan, çevreden, gökyüzünden… Bilinmezi bilinebilir yapan bir yetenek…

Hiçbir varlık mükemmel değildir. Bu yüzden dünyada bulunan bütün varlıkların hiçbirinin yapısı ve doğası gereği istek ve ihtiyacı bitmez. Dolayısıyla bu akışı düzenleyen tek şey iletişim. İnsanlar için dudaklardan dökülen kelimeler olmakla beraber; bir canlının canı yandığında ağlaması, bir bebeğin acıktığında bağırması ya da ağlaması, sabahları uyanmak üzere kurduğumuz telefonun çalarak yaydığı sinyal… Gökyüzü hareketlerinde gezegenlerin, dünyanın, ayın ve güneşin yaydığı enerji ve frekans… Hepsi bir iletişim.

Araştırmacı ve bilim adamları tarafından birçok tanım ortaya atılmıştır. Örneğin Charles H. Cooley iletişimi “insan ilişkilerinin içerisinde var olduğunu ve geliştiği bir mekanizma” olarak tanımlarken insanlar arası etkileşime de dikkat çekmektedir. Taymaz’a göre ise iletişim; “toplumsal bilimler arasında bir bilgi, anlam, duygu ve düşünce alışverişi”dir. 

Gelişen ve değişen toplumlarda dönemsel davranış kalıpları ve buna bağlı olarak değişen kelimeler, beden dili ve oluşan algı kaçınılmaz. Dolayısıyla kendimizi bu gelişime adapte etmek, hayatı en yüksek tonda ve kalite ile yaşamamıza alan açacak en güçlü araçtır İLETİŞİM. Anlamlı bir iletişim için bilmeniz gereken her şey! Yepyeni bir bakış açısı ile bir araya gelmek dileğimizle…

Eğitimi tasarlarken her zamanki gibi bütünsel bir yaklaşım haritası yarattık. Öğreneceğimiz tüm bilgiler ve uygulamalar hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz araçlardan oluşuyor.

Sınıfımızda işlediğimiz konular şu şekilde; İletişim nedir? Hayatın akışında iletişimin amacı ve yeri nedir? Etkili iletişimin yapısal modeli nedir? doğru iletişim yapısını bozan etkenler? Algı nedir? Etkin dinleme nedir? Transaksiyonel analiz nedir? Farkındalık ve empati arasındaki ilişki ve denge? Beden dili nedir? Hayatı yaşamanın sizin için tanımı nedir?

“Birini dinleyerek, onun kendini yaratmasına yardım edin.”

– Kevin Hogan –